SIGN UP and get a FREE SHIPPING for the first order exceeding 200$.

B-esta

B-esta is a brand of body fillers based on hyaluronic acid by BNC Global Co. The series is represented by two products B-esta 10 Body Filler and B-esta 50 Body Filler. Subcutaneous injection of the fillers promotes volumerization of the desired areas. Since the products have an optimal viscosity, it enables the specialist to easily re-shape the selected area, providing the most natural looking silhouette. The effect of fillers lasts up to two years, and the results of injections become visible immediately after treatment.

B-esta to marka hialuronowych wypełniaczy do korekty ciała firmy BNC Global Co. Powyższa seria jest reprezentowana przez dwa produkty: B-esta 10 Body Filler i B-esta 50 Body Filler. Podskórne wprowadzenie wypełniaczy umożliwia zwiększenie objętości wybranego obszaru. Ponieważ produkt cechuje się optymalną lepkością, pozwala to specjaliście samodzielnie kształtować korygowany obszar tak, aby uzyskać jak najbardziej naturalnie wyglądającą sylwetkę. Działania wypełniaczy utrzymuje się do dwóch lat, a efekty iniekcji są widoczne natychmiast po zabiegu.

Dowiedz się mniej