SIGN UP and get a FREE SHIPPING for the first order exceeding 200$.

B-esta

B-esta is a brand of body fillers based on hyaluronic acid by BNC Global Co. The series is represented by two products B-esta 10 Body Filler and B-esta 50 Body Filler. Subcutaneous injection of the fillers promotes volumerization of the desired areas. Since the products have an optimal viscosity, it enables the specialist to easily re-shape the selected area, providing the most natural looking silhouette. The effect of fillers lasts up to two years, and the results of injections become visible immediately after treatment.

B-esta, BNC Global Co. tarafından hyaluronik asit bazlı bir vücut dolgusu markasıdır. Seri, B-esta 10 Body Filler ve B-esta 50 Body Filler olmak üzere iki ürünle temsil edilmektedir. Dolgu maddelerinin deri altına enjeksiyonu, istenen bölgelerin hacimlendirilmesini teşvik eder. Ürünler optimum viskoziteye sahip olduğundan, uzmanın seçilen bölgeyi kolayca yeniden şekillendirmesini sağlayarak en doğal görünümlü silueti sağlar. Dolguların etkisi iki yıla kadar sürer ve enjeksiyonların sonuçları tedaviden hemen sonra görünür hale gelir.

Daha az öğrenin