SIGN UP and get a FREE SHIPPING for the first order exceeding 200$.

Prywatny Kurs
Proszę Zaloguj aby skontaktować się z osobą odpowiedzialną.
Odpowiedzialny Administrator
Ostatnia aktualizacja 15.01.2024
czas ukończenia 1 godzina 50 minut
Członkowie 1
  • Create Your Website | Odoo Website
   10 xp
  • Register a Free Domain Name | Odoo Website
   10 xp
  • Design Your First Web Page | Odoo Website
   10 xp
  • Add a Newsletter to Your Website | Odoo Website
   10 xp
  • Internal Links | Odoo Website
   10 xp
  • Headers and Footers | Odoo Website
   10 xp
  • Contact Forms | Odoo Website
   10 xp
  • Multi-Language Website | Odoo Website
   10 xp
  • Improve your search engine Optimization | Odoo Website
   10 xp
  • Create Astonishing Blog Content | Odoo Website
   10 xp
  • Multi-Website | Odoo Website
   10 xp
  • Add Pixels and Ads Trackers | Odoo Website
   10 xp
  • Track Visitors and Share Links | Odoo Website
   10 xp
  • Target Visitors With Specific Content | Odoo Website
   10 xp
  • HTML and CSS | Odoo Website
   10 xp
  • Create Building Block Templates | Odoo Website
   10 xp
  • Create your product | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Product variants and stock availability | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Catalog categories | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Pricing | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Cart Checkout | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Shipping and Payment Providers | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Checkout Policy and Customer Portal | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Order Management | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Selling Strategies | Odoo eCommerce
   10 xp
  • Gift Cards, Loyalty Programs and E-Wallets | Odoo eCommerce
   10 xp